Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja zavoda Doma Petra Uzarja Tržič