04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

Sprejem v dom

Za sprejem v dom je potrebno vložiti:

  • Prošnja za sprejem alipremestitev v institucionalno varstvo (Prošnjo mora podpisati prosilec za sprejem lastnoročno. V kolikor tega zaradi slabega zdravstvenega. stanja ni sposoben, jo lahko podpiše zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, ki mora predložiti kopijo pooblastila ali odločbo o skrbništvu).
  • Mnenje o zdravstvenem stanju za uveljavljanje pravice do socialno varstvene storitve.
  • Pisno izjavo svojcev, skrbnika ali pooblaščenca o urejanju finančnih obveznosti oziroma doplačevanju oskrbnin.
  • Dokumentacijo za sprejem je možno poslati po pošti ali oddati osebno v socialni službi Doma

Vlogo oziroma prošnjo in ostale potrebne dokumente za sprejem v institucionalno varstvo lahko najdete tukaj

ali pa na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije : www.ssz-slo.si

 

Pravilnik o razvrščanju.