04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

Kakovost

Zavedamo se, da kakovost določa uporabnik. Izhodišče dojemanja kakovosti dela v domu temelji na konceptih EFQM, TQM. Zavedamo se, da je zagotavljanje kakovosti storitev nujno za zagotavljanje trajnostnega razvoj doma in njegovih aktivnosti, s tem pa zadovoljevanja potreb uporabnikov in širšega okolja.

Kakovost v Domu Petra Uzarja dosegamo skozi različne načine spremljanja in merjenja kakovosti:

  • S stalnim spremljanjem zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov
  • S spremljanjem pohval in pritožb ter upoštevanjem predlogov za izboljšanje s strani zaposlenih in uporabnikov
  • Z izvedenimi aktivnostmi za notranje in zunanje uporabnike in ugotavljanjem njihovega učinka
  • Z gospodarnim ravnanjem in ustreznim vlaganjem v dom
  • Z inovativnimi projekti
  • Zastavljenimi standardi dela in spremljanjem doseganja standardov
  • Doseganja zastavljenih ciljev, izpolnjevanja poslanstva in dela v skladu z vizijo
  • Projektnim delom na različnih področjih, v katerega je vključen celoten kolektiv
  • S spremljanjem ustreznega vodenja ter razvoja zaposlenih
  • S sodelovanjem v lokalnem okolju, na državni in mednarodni ravni.