04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

Poslovna vizitka

Ustanovitelj: Republika Slovenija
Ime doma: DOM PETRA UZARJA TRŽIČ
Sedež doma: Ročevnica 58, 4290 TRŽIČ
Davčna številka: SI71142649
Transakcijski račun: 01100-6030269261
Telefonska številka: 04 / 598 03 00
Faks: 04 / 598 03 28

 

Kje se nahajamo?

Slika 6 (1 of 1)

 

Kontaktne osebe

TAJNIŠTVO
Tatjana Gosar
tel.: 04 598 03 11 ali gsm: 051 363 611
e-mail: tatjana.gosar@dputrzic.si

DIREKTORICA
dr. Anamarija Kejžar
tel.: 04 598 03 11
e-mail: anamarija.kejzar@dputrzic.si

NAMESTNICA DIREKTORICE ZA PODROČJE ZNO
Mateja Vodnjov, diplomirana med. sestra
tel.: 04 598 03 21
e-mail: mateja.vodnjov@dputrzic.si

MEDICINSKA SESTRA – VODJA TIMA
Jana Černoga, diplomirana med. sestra, oddelek 2, 4, 6,
tel.: 04 598 03 27 ali gsm: 030 600 164
e-mail: jana.cernoga@dputrzic.si

Maja Kržišnik, diplomirana med. sestra, oddelek 1, 3, 5,
tel. 04 598 03 29 ali gsm: 030 600 165
e-mail: maja.krzisnik@dputrzic.si

AMBULANTA
Jana Pavlin; medicinska sestra,
Stroj Damjana, medicinska sestra,
tel.: 04 598 03 20 ali gsm: 051 363 615
e-mail: ambulanta@dputrzic.si

SOCIALNA DELAVKA
Alenka Javornik, univ. dipl. soc. delavka,
tel.: 04 598 03 18 ali gsm: 051 337 818
e-mail: alenka.javornik@dputrzic.si

VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE
Nataša Meglič, univ. dipl. ekonomistka,
tel.: 04 598 03 12
e-mail: natasa.meglic@dputrzic.si

VODJA PREHRANE
Matic Mohorč
tel. 04 598 03 26
e-mail: matic.mohorc@dputrzic.si

POMOČ NA DOMU IN RAZVOZ KOSIL
Maja Olip, mag. soc. del.,
gsm: 030 600 166
e-mail: maja.olip@dputrzic.si

Predstavnice ustanovitelja:
Zvonka Pretnar, Jana Jenko, Ljupka Cahunek, Damjana Žun

Predstavnica zaposlenih:
Mojca Bajd

Predstavnica lokalne skupnosti:
Tanja Ahačič

Predstavnica stanovalcev:
Marija Primožič