Skoči do osrednje vsebine
04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

Dnevno varstvo

Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo je, da se uporabniki dnevno vračajo domov.

Dom Petra Uzarja Tržič organizira dnevno varstvo za stare ljudi vse dni v tednu, v dopoldanskem in popoldanskem času.

Postopek za sprejem v dnevno varstvo se začne z vložitvijo prošnje. Prošnji je treba priložiti:

  • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni
  • * izjavo o (do)plačilu storitve s strani tretje osebe,
  • odločbo pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih (v primeru prošnje za sprejem oziroma premestitev v posebni socialno varstveni zavod, kombinirani socialno varstveni zavod, varstveno delovni center ali v zavod za usposabljanje),
  • **pooblastilo oz. odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika.

 

* obvezna priloga le v primeru, da storitev (do)plačuje tudi tretja oseba

** obvezna priloga le v primeru, če prošnjo za sprejem oz. premestitev vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec vlagatelja

 

Dostop do obrazcev najdete tukaj.

Za uporabnike dnevnega varstva, ki koristijo storitve oskrbe I in II, imamo opremljen prostor v prvem nadstropju, kjer lahko odložijo svoja oblačila in druge osebne svari ter počivalnik, kjer se lahko zadržujejo preko dneva.

Osebe z demenco, ki koristijo storitve oskrbe IV, pa bivajo na enoti Deteljica (varovani oddelek našega doma).

V okviru dnevnega varstva nudimo uporabnikom:

  • bivanje,
  • socialno oskrbo in zdravstveno varstvo in
  • organizirano prehrano (zajtrk, kosilo, napitki), po želji dietno.

Cenik najdete tukaj.

Uporabniki dnevnega varstva se lahko vključujejo v aktivnosti z ostalimi stanovalci doma. Za program dela oz. aktivnosti v okviru delovne terapije je odgovorna delovna terapevtka. Program aktivnosti izvajajo: delovna terapevtka, varuhinja/gospodinja,  bolničar/ka in medicinska sestra, fizioterapevtka. Program aktivnosti se nahaja na vseh oglasnih deskah v domu in na spletni strani.

 

Za vključitev v dnevno varstvo prosimo pišite na e naslov: alenka.javornik@dputrzic.si ali kličite na tel. 04 598 03 18 ali gsm: 051 337 818.