04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

Javna naročila in razpisi

Javni razpisi

 

 

 

 

________________________________________

Javna naročila

 

Evidenčno naročilo “Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo”

 

Navodilo za oddajo evidenčnega naročila: Povabilo k oddaji ponudbe_Nabava mobilnih nastanitvenih enot z ustrezno opremo

Tehnično poročilo s področja arhitekture: DUP_Trzic_MOBILNE-ENOTE-ARH-23062021

Popis gradbeno obrtniških del: DPU_Trzic-popis_GO-ME-23062021

Rok oddaje: ponedeljek, 28.6.2021, do 12. ure v skladu z navodili, navedenimi v Povabilu

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

Javno naročilo “Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše” z nazivom “Izgradnja in vzpostavitev enote za začasne namestitve v Domu Petra Uzarja Tržič”

 

Povezava na Portal eJN:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3972

Povezava na Portal JN:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=403618

Projektna dokumentacija:

Načrti in sheme – projektna dokumentacija

Odpiranje ponudb: četrtek, 29.7.2021

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.