Skoči do osrednje vsebine
04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

Delovna terapija

slikastvo racunalnistvo psi

Delovna terapija je stroka, ki pokriva področje zdravstvene in socialne dejavnosti. Posamezniku omogoča, da kljub fizičnim ali duševnim omejitvam lahko opravlja zanj pomembne naloge in uresničuje vloge v vsakodnevnem življenju z najvišjo možno mero neodvisnosti in samostojnosti.

Delovna terapija se je zapisala pomoči človeku pri iskanju možnosti za izvajanje tistih namenskih aktivnosti, ki sestavljajo njegovo življenje in mu prinašajo smisel ter zadovoljstvo tudi takrat, ko se sposobnost za to bistveno spremeni ali zmanjša zaradi bolezni, poškodbe ali staranja.

V domu si prizadevamo izvajati delovno terapijo na treh področjih človekovega delovanja:

1. Skrb za sebe:

 • ohranjanje, obnavljanje in učenje dnevnih aktivnosti (osebna higiena, oblačenje, hranjenje, transfer, obvladovanje življenjskega okolja)
 • uporaba drobnih ortotskih in ortopedskih pripomočkov ter prilagoditve okolja

Sem spadajo tudi spremljevalne aktivnosti za dvig oz. izboljšanje izvedbe gibov, dvig mišične moči s funkcionalnimi treningi s pripomočki, splošne psihofizične kondicije z jutranjo gibalno terapijo (poteka 5x tedensko), biosinhronsko skupinsko terapijo (5x tedensko) in vodenimi sprehodi ter trening intelektualnih sposobnosti (2x tedensko), vse skupaj z namenom osmisliti v aktivnostih vsakodnevnega življenja.

2. Produktivnost
Prihod v dom je za starostnika velika in zahtevna sprememba. Na novo si je potrebno organizirati dnevni ritem življenja. Delovni terapevt pomaga starostniku pri iskanju tistih aktivnosti, s katerimi zaživi v novem okolju:

 • zaposlitve, vključevanje stanovalcev v njih ustrezna opravila (ohranjati aktivnosti, ki jih še zmore in zna ali pa si želi naučiti novih, pomoč pri hišnih opravilih in urejanju okolice,…) ter aktivno vključevanje v organizacijo življenja v domu preko sestankov sveta stanovalcev
 • vzpostavljanje novih in ohranjanje starih stikov
 • organizacija in vodenje aktivnosti (gospodinjske aktivnosti, delo na vrtu,…)

3. Prostočasne aktivnosti
Te so namenjene celotni domski skupnosti in so zelo pestrih oblik in vsebin. Stanovalci si prosti čas zapolnijo sami ali se priključijo organiziranim skupinam:

 • kreativne aktivnosti – ročna dela in ustvarjalne delavnice – 1x tedensko
 • skupinsko reševanje križanke, lingo, tombola -1x tedensko,
 • družabne in športne igre – 1x do 2x mesečno,
 • 7 skupin starih za samopomoč – 1x tedensko,
 • pevska skupina – 1x tedensko
 • bralni krožek »Branje – kramljanje« pod vodstvom bibliotekarke – 2x mesečno
 • molitvena skupina – vsak dan, Sveta maša 1x mesečno in ob večjih cerkvenih praznikih
 • kulturno umetniške prireditve- 2x do 3x mesečno (nastopi folklornih skupin, pevskih zborov, potopisna in tematska predavanja, literarna srečanja, družabna med-domska srečanja,…)
 • medgeneracijska srečanja – 1x do 2x mesečno (skupinska druženja ob ustvarjalnih delavnicah, kulturnih nastopih, družabnih igrah z otroci iz vrtcev, mladinskega centra ali osnovnih šol in individualno družabništvo učencev prostovoljcev višjih razredov osnovne šole ter dijakov srednjih šol)
 • obiski psičkov iz društva »Tačke pomagačke« – 1x mesečno
 • izleti – 2x – 3x letno
 • skupna praznovanja rojstnih dni – 1x na dva meseca,
 • ohranjanje narodnih izročil, obiski razstav,
 • sodelovanje z lokalnimi društvi (Društvo upokojencev, Društvo invalidov), Krajevnimi skupnostmi, Karitasom, OO Rdečega križa)
 • vsakoletno prednovoletno praznovanje, pustovanje, kostanjev piknik in piknik s stanovalci in njihovimi svojci.

Glavni namen delovne terapije v domu pa je pomagati posamezniku, ki je v zadnjem obdobju svojega življenja in iz kateregakoli razloga odtrgan iz domačega okolja, ohraniti najvišjo možno mero delovanja, dostojanstva ter doseči čim višjo stopnjo kvalitete bivanja.

delavnica2 delavnica4 pohod_smuk