Skoči do osrednje vsebine
04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

Pomoč na domu

Pomoč družini na domu na območju Občine Tržič izvaja Dom Petra Uzarja. Strokovna delavka je vodja in koordinatorka pomoči na domu. Posreduje informacje, se dogovarja o izvajanju pomoči in sklepa dogovore o vrsti, trajanju in zagotavljanju pomoči na domu. Pred začetkom izvajanja pomoči na domu bodočega uporabnika obišče skupaj s strokovno sodelavko (socialno oskrbovalko) na njegovem domu.

Upravičenci storitve so:

  • osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,

  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,

  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Socialna oskrba na domu obsega naslednje sklope opravil:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, pri hranjenju, pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ter vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,
  • gospodinjsko pomoč, kamor sodi prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti ter postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava na institucionalno varstvo.

Socialno oskrbo na domu izvajamo glede na potrebe upravičenca vsak dan od ponedeljka do nedelje (tudi praznike) v dopoldanskem in popoldanskem času, do največ 20 ur na teden.

Zahtevek za pomoč na domu najdete tukaj.

33. Poti sodelovanja uporabnika pri izvajanju storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba

Izjave naših uporabnikov:

»Zaradi svoje bolezni sem nemočna, težko stojim, zato mi oskrbovalke zelo pomagajo s tem, da mi pripeljejo kosilo in mi ga postrežejo. S hrano sem zadovoljna, z oskrbovalkami se dobro razumem in rada z njimi poklepetam.« (Kristina)

»Dnevno sprejemam domsko pomoč. Vsako jutro me obišče prijazna negovalka, ki skrbi za mojo osebno nego, za kar sem zelo hvaležna, saj si sama ne bi mogla tako pomagati. Vem, da mi mnogo pomaga redno umivanje, da so sklepi bolj mehki, da lažje telovadim in tudi leta lažje nosim. 95 je že precej težka. Sem še vedno rada tu! Prav nič se mi ne mudi tja…« (Roza)

Smo družina, kjer smo še vsi zaposleni. Moža je pred dvema letoma zadela kap, zatem še nekaj manjših. Ostal je skoraj nepokreten in odvisen od tuje pomoči. Pomoč na domu je nekaj najlepšega, kar se nam je zgodilo. Socialne oskrbovalke so profesionalne, moža umijejo, obrijejo, preoblečejo posteljo… In kar je najpomembnejše, mu dajo za piti in jesti. Pri tem velikokrat naletijo na težave, ker le to odklanja. Hvala tudi, ker sodelujejo s patronažno sestro, ki pride enkrat na teden. Iskrena hvala vsem skupaj.« (Silvana)

»Na 35. letnico odprtja Doma Petra Uzarja segajo tudi moji spomini. S prvo direktorico Doma, gospo Nušo Hafner in prednikom odbora za gradnjo gospodom Francem Grašičem, direktorjem Peka sem sodelovala pri izdelavi planiranja poslovnega uspeha za leto 1980. Na tej osnovi so bili narejeni izračuni stroškov za oskrbni dan. Danes sem tudi jaz deležna pomoči doma. Socialne oskrbovalke mi prinašajo kosilo. Z njimi sem zelo zadovoljna. Prijazen nasmeh, dobra volja in kratek klepet mi polepšajo dan.« (Ivanka)

»Z Vašo pomočjo na domu sva zelo zadovoljna. Vaše socialne in oskrbovalne delavke so zelo prijazne, strokovne in ustrežljive. Zahvaljujeva se vsem skupaj in vsakemu posebej in si želiva, da ostane tako še naprej.« (Olga in Peter)

»Ob 35. letnici Doma Petra Uzarja iskrene čestitke! Prizadevnost vodstva in zaposlenih mi veliko pomeni, tako v primeru moje žene Ivice, kot stanovalke v domu in sebe kot uporabnika pomoči na domu. Prijaznost je na visoki ravni. Le tako naprej!« (Valentin)

»Pomoč na domu mi zelo olajša skrb za nepokretno mamo. Dopoldne oskrbovalke izvedejo nego in sama v tem času mirno skuham kosilo. Vse negovalke imajo zelo lep odnos do mame, zanjo si vzamejo čas in se z njo med delom pogovarjajo. Nego opravijo skrbno in kvaliteteno« (Marija)

»S pomočjo na domu sem zelo zadovoljen. Hvala Vašim dostaviteljem za kosila« (Jože)

»Že nekaj let smo uporabniki vaše pomoči na domu. Zelo smo hvaležni, da imamo to možnost, saj je najlepše za oskrbovanca, da živi še naprej doma, v krogu domačih in v svojem domu. K temu dobremu počutju veliko doprinesejo negovalke s svojim optimističnim pristopom in posluhom za vse vrste naših težav. S prihodom na naš dom razbijejo monotonost vsakdana in nam polepšajo dneve. Ob vašem prazniku vam čestitamo in se veselimo z vami.« (Jelka)

»Za pomoč na domu smo se pred več kot dvema letoma odločili, ko je mamo kap in je nepokretna in zelo nebogljena prišla iz bolnice. Mama od tedaj v celoti rabi pomoč drugih. Oskrbovalke prihajajo med tednom zjutraj in opoldan poleg običajne nege ji opoldan prinesejo in dajo tudi kosilo. Če jih rabimo se z oskrbovalkami brez težav dogovorimo, da pridejo tudi zvečer, ob sobotah in nedeljah. Z oskrbovalkami smo zadovoljni, saj vemo, da je za mamo v času, ko nas ni doma, lepo poskrbljeno. Mama je vedno želela, da ji tedaj, ko bo obnemogla, ne bo treba iti v dom. S tem, ko smo se odločili za pomoč na domu, ji za enkrat to lahko omogočamo. (Vida)

Izjave naših zaposlenih: 

Socialna oskrbovalka v DPU-ju sem 10 mesecev. Veliko mi pomeni, da sem v tem času uspela navezati dobre stike z uporabniki. Naši odnosi z uporabniki so se poglobili in ljudje mi zelo zaupajo. Velikokrat mi zaupajo svoje osebne zgodbe, ki so intimne in zaupne. (Zofija Roblek, socialna oskrbovalka)

Delo socialne oskrbovalke rada opravljam, ker me ob tem vedno spremlja dober občutek, da pomagam ljudem in naredim za njih nekaj dobrega. Na uporabnike, ki jih obiskujem sem se zelo navezala in z njimi vzpostavila res dober odnos. Zelo me prizadene, kadar gre kdo od njih v bolnišnico ali pa mu ne gre dobro. Kljub temu da se moja služba zaključi ob določeni uri, velikokrat na njih mislim tudi v prostem času. Na sploh sem vesela, kadar lahko pomagam ljudem in vidim pozitivne napredke. (Sandra Štrukelj, socialna oskrbovalka)

Ekipi pomoči na domu sem se pridružil v letošnjem letu. Moram biti iskren, da delo zelo rad opravljam in sem vesel, da so me uporabniki na terenu zelo dobro sprejeli. Tudi v kolektivu med samimi ženskami sem se dobro znašel. S starejšimi rad delam, ker so polni modrosti in življenjskih izkušenj. Veliko se naučim, kadar jih poslušam, ko mi pripovedujejo o njihovem življenju. Uporabniki imajo poseben žar in izžarevajo hvaležnost, ker jim pomagam. (Slavko Studen, socialni oskrbovalec)

Vsak dan se na terenu zgodi kaj lepega, tako da lahko domov odidem z lepimi vtisi. Predvsem mi je v veselje, ker vidim, da sem pri ljudeh sprejeta. Občutek sprejetosti in dobrih odnosov daje potem tako uporabnikom kot meni možnost, da se razumemo vedno bolje in da si zaupamo. Poznam njihove potrebe in znam se odzvati na njihove želje, tako da so lahko zadovoljni z delom, ki ga opravljam. (Nevenka Ivanc socialna oskrbovalka)