Skoči do osrednje vsebine
04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

Socialna služba

 

DEJAVNOST SOCIALNE SLUŽBE

Pred prihodom v Dom Petra Uzarja….

V socialni službi Doma Petra Uzarja pomagamo, da je prehod iz domačega okolja v domsko

okolje za starega človeka čim manj stresen. Vselej smo na voljo za pogovor, bodočim

stanovalcem in svojcem posredujemo začetne informacije o postopku sprejema, o cenah, o

življenju v domu, o hišnem redu, o postopkih urejanja plačila in o vsem drugem, kar jih

zanima. Poleg zbiranja dokumentacije ohranjamo stik z bodočimi stanovalci in njihovimi

svojci in jih obveščamo o prostih posteljah.

 

Prihod v Dom Petra Uzarja…

Na dan sprejema si vzamemo čas za novo sprejetega stanovalca. Seznanimo ga s strokovnimi

delavci in pomagamo pri vključevanju v domsko življenje. Pripravimo dogovor o izvajanju

storitve institucionalnega varstva, ki ga stanovalec sklene z domom.

Radi poznamo svoje stanovalce, zato jih v prvih dnevih po sprejemu prosimo, da nam povejo

kaj o sebi, o tem, kakšna je njihova življenjska zgodba, kaj so doma radi počeli, kaj pričakujejo

od domskega življenja. Na podlagi zgodbe in želja ter potreb, ki jih ima stanovalec, v prvem

mesecu njegovega bivanja pri nas pripravimo osebni (individualni) načrt, ki je vodilo pri

našemu timskem delu. Osebni (individualni načrt) pogledamo skupaj s stanovalcem vsake pol

leta. Namen je, da nam stanovalec pove, kaj je tiso, kar smo zmogli uresničiti in kaj je tisto,

kar si še želi.

 

Vprašanja, predlogi, pripombe….

Socialna služba ima odprta vrata za vsa vprašanja, predloge in pripombe, ki jih imajo naši

stanovalci in njihovi svojci v času bivanja pri nas .

 

Sodelovanje pri konceptu dela na varovanem oddelku… 

Aktivno sodeluje tudi pri vpeljevanju novega koncepta dela na varovanem oddelku, ki ga

želimo preoblikovati v bivalno enoto, ki bo ljudem z demenco bolj prijazna. Tukaj ima

socialna služba pomembno vlogo, saj je ravno socialni vidik človeka tisti, ki lahko izboljša

življenje ljudi z demenco. Sodobne smernice oblikujemo in vpeljujemo postopno, zavedamo

se, da nagle spremembe ne vplivajo dobro na stanovalce z demenco.

 

Pomoč in podpora…

Socialna služba pomaga pri reševanju stisk in težav kot so denarne zadeve, prijava začasnega

bivališča, urejanje skrbništva, za kar se povezuje z drugimi službami (CSD, ZPIZ, UE).