04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

Enota Naklo

Splošno o enoti Naklo

 

Dom starejših občanov Naklo leži v občini Naklo. Občina Naklo je večinski lastnik zgradbe, ki jo je namensko zgradila za bivanje starejših občanov, ki zaradi starosti, bolezni in drugih vzrokov ne  morejo bivati v domačem okolju.

Dejavnost institucionalnega varstva starejših oseb v DSO Naklo od 1. 1. 2021 dalje izvaja Dom Petra Uzarja v sodelovanju z Občino Naklo. DSO Naklo je edina dislocirana enota Doma Petra Uzarja.

V enoti Naklo je prostora za 52 stanovalcev, ki bivajo v eno oz. dvoposteljnih sobah z lastnimi sanitarijami in tuši.

Enota Naklo ima svojo socialno službo in fizioterapijo. Kuhinja na enoti sodeluje s kuhinjo v Tržiču.

Prijava na prosta delovna mesta: zaposlitev@dputrzic.si

Oddaja vloge za sprejem v Enoto Naklo: sprejem.naklo@dputrzic.si

 

 

Hišni red

Pritožbene poti

Cenik oskrbe Naklo

Kontakti:

RECEPCIJA ENOTA NAKLO
tel: 04 27 72 540

DIREKTOR
asist. Urban Bole, mag. zdr. nege

E-mail: urban.bole@dputrzic.si

VODJA ENOTE NAKLO
Petra Valjavec, dipl. m. s.
GSM: 051 356 645
E-mail: petra.valjavec@dputrzic.si

SOCIALNI DELAVEC enota Naklo
Aleksander Žarkovič, univ. dipl. soc. del.
GSM: 041 661 579
E-mail: aleksander.zarkovic@dputrzic.si

ANIMATORKA enota Naklo
Mateja Matoh Vozelj
GSM: 040 876 533
E-mail: mateja.matoh.vozelj@dpu-trzic.si

FIZIOTERAPEVT enota Naklo
David Đuran, dipl. fizio.
GSM: 040 876 528
E-mail: david.djuran@dputrzic.si

Ambulanta enota Naklo
GSM: 031 754 692

Kuhinja enota Naklo
tel: 04 598 03 26