04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

GEROBUS

Naziv projekta: LOKALNO ZA GLOBALNO ZA AKTIVNO IN PRIJETNO STARANJE

Kratica projekta: GEROBUS

Trajanje projekta: 01. 03. 2019 – 28. 02. 2021

Predvidena vrednost projekta: 93.071,00 EUR

Predvideno sofinanciranje projekta: 74.456,80 EUR

 

Namen operacije je razvoj, oblikovanje in izvajanje več različnih aktivnosti, s katerimi bodo starejšim, ostalim ranljivim skupinam ter ženskam omogočene strokovno kakovostne in preverjene informacije o ohranjanju zdravja in telesnih ter fizičnih lastnosti, ki jim lahko omogočijo čim daljšo in maksimalno učinkovito socialno vključenost ter zmanjševanje zdravstvenih, socialnih in drugih oblik stisk. Poleg skupine starejših oseb je v programu posebna pozornost namenjena čedalje bolj pojavni in težki bolezni – demenci, in sicer tako bolnikom kot tudi njihovim družinskim članom, ki so neposredno vpleteni oziroma vključeni v neposredne posledice te bolezni.

 

Predmet operacije bodo aktivnosti, ki bodo omogočile aktivno širjenje znanja in rešitve za prijetno in zdravo staranje ter nudenje vseh oblik pomoči bolnikom z demenco in njihovim bližnjim.

 

Rezultat operacije sta dve novi zaposlitvi, ki jih bomo ohranjali še pet let po zaključku projekta.

 

Glavne aktivnosti operacije predstavljajo aktivno širjenje znanja in rešitev za prijetno in zdravo staranje ter nudenje vseh oblik pomoči bolnikom z demenco in njihovim bližnjim. Aktivnosti so naslednje:

–              izvedba delavnic,

–              izvedba mesečnih srečanj,

–              snemanje video vsebin za izobraževanje,

–              izvedba testiranj oziroma meritev,

–              izvedba posveta,

–              vzpostavitev spletnega učnega okolja ter

–             izdaja strokovne literature.

 

Operacija bo pozitivno vplivala na peto prednostno naložbo v okviru devete prednostne osi OP 2014-2020. Z vključevanjem vseh deležnikov v izvajanje projekta bosta v celoti izpolnjena dva specifična cilja, in sicer: zagotavljanje pogojev za nova delovna mesta ter povečanje socialne vključenosti s spodbujanjem inovativnih partnerstev.

 

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

 

Več na spletni strani EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si