Skoči do osrednje vsebine
04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

GEROBUS

 

POROČILO s predavanja in izobraževanja delavcev v podjetjih
Strokovni sodelavci iz Doma Petra Uzarja smo v ponedeljek, 22. 6. 2020 ob 13.30, uspešno izvedli predavanje in izobraževanje za delavce v podjetjih, in sicer v Zavodu Svetega Martina v Srednji vasi v Bohinju. Zaradi situacije s koronavirusno boleznijo, smo predavanje izvedli v zunanjem parku tamkajšnjega zavoda, in sicer z ena in pol metrsko razdaljo med udeleženci. Predavanja so se udeležili različni profili delavcev zavoda, in sicer socialna delavka, negovalke, srednje medicinske sestre, višje medicinske sestre, strežnice in receptor, ter nekaj uporabnikov zavoda. Skupaj se je predavanja udeležilo kar 29 udeležencev.
Predavanje so vodili strokovni delavci iz Doma Petra Uzarja Tržič, in sicer strokovna sodelavka, animatorka, fizioterapevtka, socialna delavka in delovna terapevtka. Navzočim smo predstavili preteklo delo za projekt Gerobus, ter jih ozavestili o težavah in izzivih staranja ter pomembnosti skrbi zase in za svojce v tretjem življenjskem obdobju s poudarkom na bolezni demenci. Razdelili smo jim zloženke ter predstavili spletno stran z video in interaktivnimi vsebinami www.gerobus.si.

 

Dne 02.07.2020 ob 8. uri zjutraj, smo strokovni sodelavci Doma Petra Uzarja izvedli predavanje za zaposlene v sklopu operacije Lokalno za globalno za aktivno in prijetno staranje – Gerobus v jedilnici Osnovne šole Križe.
Zaposleni so nas zelo lepo sprejeli in nam namenili polno pozornost. Zaradi trenutne situacije s korona virusom, smo bili tako zaposleni Doma Petra Uzarja kot tudi zaposleni Osnovne šole Križe v zaščitnih maskah in smo medsebojno ohranjali 1,5 m razdaljo.
Predavanje smo izvedli strokovni sodelavci Doma Petra Uzarja, in sicer animatorka, strokovna sodelavka, dve diplomirani medicinski sestri, socialna delavka iz pomoči na domu ter delovna terapevtka.
Zaposlenim je bil predstavljen projekt Gerobus, cilji in namen projekta ter dejavnosti, ki smo jih že izvedli. Zatem so lahko prisluhnili predavanju o urinski inkontinenci ter izvajali vaje medeničnega dna. Sledilo je predavanje o pravicah starejših, s poudarkom na možnosti koriščenja pomoči na domu. Naslednja tema, ki je bila predstavljena, je bila osteoporoza, kjer so udeleženci izvedeli, kako preprečiti oziroma omejiti nastanek te bolezni. Zadnja tema je bila tema demenca, kjer so udeleženci izvedeli, kateri so prvi znaki bolezni, kakšne vaje lahko izvajamo za preprečevanje napredka bolezni ter kako se s to boleznijo soočati, kot svojec bolnika. Udeležencem smo razdelili liste s kognitivnimi vajami oziroma vajami za spomin.
Prav tako smo vsem prisotnim razdelili zloženke in jim predstavili spletno učno okolje www.gerobus.si.
Predavanja se je skupno udeležilo 34 zaposlenih na Osnovni šoli Križe.

 

 

GEROBUS – lokalno za globalno za aktivno in prijetno staranje

Lepo vabljeni tudi na delavnice

torek, 5. 11. ob 9. uri – BOHINJSKA BISTRICA, Dom Joža Ažmana,
sreda, 6. 11. ob 9. uri – BISTRICA (Tržič), galerija Doma Petra Uzarja,
torek, 12. 11. ob 9. uri – ŠENČUR, Dom krajanov
četrtek, 14. 11. ob 9. uri – TRŽIČ, paviljon NOB

Delavnica Loka 24. 10. 2019

Delavnica Ročevnica 22. 10. 2019

Delavnica Križe 21. 10. 2019

Z oktobrom 2019 se je začela aktivno izvajati druga faza operacije Gerobus. Aktivirana je spletna učna baza www.gerobus.si, kjer lahko dostopate do različnih video vsebin s poučnimi nasveti, zloženk, si pogledate slike iz preteklih delavnic Gerobus itd. Spletno učno okolje se dopolnjuje.

Za nami so uspešno izpeljane brezplačne delavnice GEROBUS – Ročevnica (3.9.), Loka (4.9.), Bistrica (5.9.), Križe (6.9.), Tržič (10.9.), Bohinjska Bistrica (11.9.) in Šenčur (12.9.). Naš strokovni tim je udeležencem predal veliko koristnega znanja za zdravo in prijetno staranje. Hvala vsem, ki ste se udeležili delavnic Gerobus!

Ponovitev in dopolnitev delavnic bo konec oktobra in v začetku novembra 2019. O točnih datumih in lokacijah vas obvestimo naknadno. SE VIDIMO!

Nekaj utrinkov iz delavnic spodaj.

Šenčur, 12. 9. 2019

Bohinjska Bistrica, 11. 9. 2019

Tržič, 10. 9. 2019

Križe, 6. 9. 2019

Bistrica 5. 9. 2019

 

Loka 4. 9. 2019

Ročevnica 3. 9. 2019

 

VABIMO VAS NA BREZPLAČNE DELAVNICE ZA OHRANJANJE ZDRAVJA.

Lokacije in termini delavnic:

 • torek, 3. 9. 2019 ob 9h – ROČEVNICA (galerija DPU)

 • sreda, 4. 9. 2019 ob 9h – LOKA (telovadnica KatrX, Loka 36)

 • četrtek, 5. 9. 2019 ob 9h – BISTRICA (zunanji park DPU)

 • petek, 6. 9. 2019 ob 9h – KRIŽE (Dom krajanov Križe)

 • torek, 10. 9. 2019 ob 9h – TRŽIČ (paviljon NOB)

 • sreda, 11. 9. 2019 ob 9h – BOHINJSKA BISTRICA (Kulturni dom Joža Ažmana Boh. Bistrica)

 • četrtek, 12. 9. 2019 ob 9h – ŠENČUR (Dom krajanov Šenčur)

Vsebina delavnic:

 • vaje za ohranjanje ravnotežja

 • vaje medeničnega dna in urinska inkontinenca

 • kognitivne vaje (zgodnje odkrivanje demence)

 • pravice starejših

Namen delavnic je ohranjanje zdravja, telesnih ter fizičnih lastnosti starejših ter osveščanje o demenci.

*Prijave niso potrebne. Se vidimo v čim večjem številu!

 

ZLOŽENKE GEROBUS

               

 

 

 

O OPERACIJI GEROBUS

Naziv projekta: LOKALNO ZA GLOBALNO ZA AKTIVNO IN PRIJETNO STARANJE

Kratica projekta: GEROBUS

Trajanje projekta: 1. 8. 2018 – 30. 10. 2020

Predvidena vrednost projekta: 93.071,00 EUR

Predvideno sofinanciranje projekta: 74.456,80 EUR

 

Namen operacije je razvoj, oblikovanje in izvajanje več različnih aktivnosti, s katerimi bodo starejšim, ostalim ranljivim skupinam ter ženskam omogočene strokovno kakovostne in preverjene informacije o ohranjanju zdravja in telesnih ter fizičnih lastnosti, ki jim lahko omogočijo čim daljšo in maksimalno učinkovito socialno vključenost ter zmanjševanje zdravstvenih, socialnih in drugih oblik stisk. Poleg skupine starejših oseb je v programu posebna pozornost namenjena čedalje bolj pojavni in težki bolezni – demenci, in sicer tako bolnikom kot tudi njihovim družinskim članom, ki so neposredno vpleteni oziroma vključeni v neposredne posledice te bolezni.

 

Predmet operacije bodo aktivnosti, ki bodo omogočile aktivno širjenje znanja in rešitve za prijetno in zdravo staranje ter nudenje vseh oblik pomoči bolnikom z demenco in njihovim bližnjim.

 

Rezultat operacije sta dve novi zaposlitvi, ki jih bomo ohranjali še pet let po zaključku projekta.

 

Glavne aktivnosti operacije predstavljajo aktivno širjenje znanja in rešitev za prijetno in zdravo staranje ter nudenje vseh oblik pomoči bolnikom z demenco in njihovim bližnjim. Aktivnosti so naslednje:

–              izvedba delavnic,

–              izvedba mesečnih srečanj,

–              snemanje video vsebin za izobraževanje,

–              izvedba testiranj oziroma meritev,

–              izvedba posveta,

–              vzpostavitev spletnega učnega okolja ter

–             izdaja strokovne literature.

 

Operacija bo pozitivno vplivala na peto prednostno naložbo v okviru devete prednostne osi OP 2014-2020. Z vključevanjem vseh deležnikov v izvajanje projekta bosta v celoti izpolnjena dva specifična cilja, in sicer: zagotavljanje pogojev za nova delovna mesta ter povečanje socialne vključenosti s spodbujanjem inovativnih partnerstev.

 

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

 

Več na spletni strani EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.s