Skoči do osrednje vsebine
04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

POROČILO s predavanja in izobraževanja delavcev v podjetjih

Strokovni sodelavci iz Doma Petra Uzarja smo v ponedeljek, 22. 6. 2020 ob 13.30, uspešno izvedli predavanje in izobraževanje za delavce v podjetjih, in sicer v Zavodu Svetega Martina v Srednji vasi v Bohinju. Zaradi situacije s koronavirusno boleznijo, smo predavanje izvedli v zunanjem parku tamkajšnjega zavoda, in sicer z ena in pol metrsko razdaljo med udeleženci. Predavanja so se udeležili različni profili delavcev zavoda, in sicer socialna delavka, negovalke, srednje medicinske sestre, višje medicinske sestre, strežnice in receptor, ter nekaj uporabnikov zavoda. Skupaj se je predavanja udeležilo kar 29 udeležencev.
Predavanje so vodili strokovni delavci iz Doma Petra Uzarja Tržič, in sicer strokovna sodelavka, animatorka, fizioterapevtka, socialna delavka in delovna terapevtka. Navzočim smo predstavili preteklo delo za projekt Gerobus, ter jih ozavestili o težavah in izzivih staranja ter pomembnosti skrbi zase in za svojce v tretjem življenjskem obdobju s poudarkom na bolezni demenci. Razdelili smo jim zloženke ter predstavili spletno stran z video in interaktivnimi vsebinami www.gerobus.si.

 

Dne 02.07.2020 ob 8. uri zjutraj, smo strokovni sodelavci Doma Petra Uzarja izvedli predavanje za zaposlene v sklopu operacije Lokalno za globalno za aktivno in prijetno staranje – Gerobus v jedilnici Osnovne šole Križe.
Zaposleni so nas zelo lepo sprejeli in nam namenili polno pozornost. Zaradi trenutne situacije s korona virusom, smo bili tako zaposleni Doma Petra Uzarja kot tudi zaposleni Osnovne šole Križe v zaščitnih maskah in smo medsebojno ohranjali 1,5 m razdaljo.
Predavanje smo izvedli strokovni sodelavci Doma Petra Uzarja, in sicer animatorka, strokovna sodelavka, dve diplomirani medicinski sestri, socialna delavka iz pomoči na domu ter delovna terapevtka.
Zaposlenim je bil predstavljen projekt Gerobus, cilji in namen projekta ter dejavnosti, ki smo jih že izvedli. Zatem so lahko prisluhnili predavanju o urinski inkontinenci ter izvajali vaje medeničnega dna. Sledilo je predavanje o pravicah starejših, s poudarkom na možnosti koriščenja pomoči na domu. Naslednja tema, ki je bila predstavljena, je bila osteoporoza, kjer so udeleženci izvedeli, kako preprečiti oziroma omejiti nastanek te bolezni. Zadnja tema je bila tema demenca, kjer so udeleženci izvedeli, kateri so prvi znaki bolezni, kakšne vaje lahko izvajamo za preprečevanje napredka bolezni ter kako se s to boleznijo soočati, kot svojec bolnika. Udeležencem smo razdelili liste s kognitivnimi vajami oziroma vajami za spomin.
Prav tako smo vsem prisotnim razdelili zloženke in jim predstavili spletno učno okolje www.gerobus.si.
Predavanja se je skupno udeležilo 34 zaposlenih na Osnovni šoli Križe.