04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

Kontakt

Imate vprašanje? Pišite nam in z veseljem vam bomo odgovorili.

6 + 14 =

ŠTEVILKE MOBILNIH TELEFONOV

Zap.št. Delovno mesto Telefonska številka
1 RECEPCIJA 04 598 03 00
2 TAJNIŠTVO 051 363 611
3 NAMESTNICA DIREKTORJA ZA ZNO
ALMA KOŠEC
030 484 202
4 AMBULANTA 051 363 615
5 VODJA TIMA- MARUŠA ARNEŽ 031 766 940
6 VODJA TIMA – SIMONA ŽEN 030 600 161
7 VODJA TIMA –
JANA 
ŽEPIČ
030 461 515
8 SOCIALNA DELAVKA – KATJA FRELIH 051 337 818
9 POMOČ NA DOMU –

DARIJA ŽALER

030 600 166
10 FIZIOTERAPEVTKA – KAJA PETELIN 030 600 159
11 DELOVNA TERAPEVTKA –
TINA GATEJ
030 478 206
12 ANIMATORKE –KARMEN KLANČNIK POBEŽIN, KAJA ROBIČ, SILVA BREZAR 051 363 618
13 VZDRŽEVALEC – MARKO DEBELJAK 051 363 610
14 EKONOM –
ANTO PAVIĆ
041 771 290
15 FRIZERKA –
FRANKA JURKIĆ
030 600 167
16 OBRAČUN OSKRBE, BLAGAJNA – IRIS GRADIŠNIK, GRETA BOLE 030 478 208
17 VIJOLICA 04 598 03 37
18 DETELJICA 04 598 03 36
19 MURKA 04 598 03 38
20 AVRIKELJ 04 598 03 39
 21 PLANIKA, ENCIJAN 04 598 03 34

TU SMO ZA VAS…
Zloženka (kontakti)

RECEPCIJA
Telefon: 04 598 03 00

Dežurni telefon po 20. uri:
04 598 03 30

TAJNIŠTVO
Polona Perko Jarkovič
GSM: 051 363 611
E-mail: polona.perko.jarkovic@dputrzic.si

DIREKTOR
Domen Rakovec, univ. dipl. soc. del.
Telefon: 04 598 03 00
E-mail: domen.rakovec@dputrzic.si

NAMESTNICA DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE
Alma Košec, dipl. m. s.
GSM: 030 484 202
E-mail: alma.kosec@dputrzic.si

ZAPOSLOVANJE
E-mail: zaposlitev@dputrzic.si

SPREJEM V DOM
E-mail: sprejem.trzic@dputrzic.si

SOCIALNA DELAVKA
Katja Frelih, univ. dipl. soc. del.
Telefon: 04 598 03 18 ali GSM: 051 337 818
e-mail: katja.frelih@dputrzic.si

VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE
Nataša Meglič, univ. dipl. ekon.
Telefon: 04 598 03 12
E-mail: natasa.meglic@dputrzic.si

KADROVSKA PISARNA
Romana Ulčar, mag. prav.
GSM: 040 876 544
E-mail: romana.ulcar@dputrzic.si

VODJA PREHRANE
Matic Mohorč
Telefon: 04 598 03 26
e-mail: matic.mohorc@dputrzic.si

STROKOVNA VODJA PROJEKTA
pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in menedž. v zdr.
GSM: 030 600 160
E-mail: bojana.hocevar.posavec@dputrzic.si

KOORDINATORKA INTEGRIRANE OSKRBE – PROJEKT
Lara Romih, dipl. m. s.
GSM: 030 478 209
E-mail: lara.romih@dpu-trzic.si

ADMINISTRATORKA – PROJEKT
Jana Bučić
GSM: 030 366 905
E-mail: jana.bucic@dputrzic.si

AMBULANTA
Damjana Stroj, m. s.
Tarik Denič, dipl. zdravstvenik
Telefon: 04 598 03 20 ali GSM: 051 363 615
E-mail: ambulanta@dputrzic.si

TIMSKE SESTRE

Informacije o stanovalcih v rdeči coni 

Alma Košec, dipl. m. s., vodja ZNO
GSM: 030 484 202
E-mail: alma.kosec@dputrzic.si

ENOTI PLANIKA IN ENCIJAN:
Maruša Arnež, dipl. m. s.
GSM: 031 766 940
E-mail: marusa.arnez@dpu-trzic.si

ENOTI VIJOLICA IN DETELJICA:
Simona Žen, dipl. m. s.
GSM: 030 600 161
E-mail: simona.zen@dpu-trzic.si

ENOTA MURKA IN AVRIKELJ:
Jana Žepič, dipl. m. s.
GSM: 030 461 515
E-mail: jana.zepic@dputrzic.si

POMOČ NA DOMU IN RAZVOZ KOSIL
(od 11:00 do 15:00)

Darija Žaler, univ. dipl. soc. del.
GSM: 030 600 166
E-mail: darija.zaler@dputrzic.si