Skoči do osrednje vsebine
04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

Pravi odnos za paliativno oskrbo

Kaj je paliativna oskrba?

 

Paliativna oskrba je aktivna celostna obravnava bolnikov z neozdravljivo boleznijo in podpora njihovim bližnjim.

Osnovni namen paliativne oskrbe je izboljšati kakovost življenja bolnika in njihovih bližnjih s postopki in ukrepi, s katerimi zagotovimo ustrezno prepoznavo, oceno in tudi obravnavo problemov neozdravljivo bolnih.

Vprašanje paliative torej ni vprašanje o umiranju, temveč o tem, kaj lahko naredimo več za izboljšanje kakovosti življenja.

Paliativna oskrba ni ustrezna zgolj za bolnike z neozdravljivim stadijem raka, temveč je sestavni del zdravstvene oskrbe bolnikov s kroničnimi boleznimi srca, ožilja, pljuč, nevrološkimi obolenji (npr. kronična srčna okvara, kronična obstruktivna pljučna bolezen, demenca,…) in tudi pri starostnikih z geriatričnimi sindromi.

Kdaj je primeren čas za paliativno oskrbo?

Kadarkoli je bolnik neozdravljivo bolan, ne glede na starost ali obdobje trajanja zdravljenja neozdravljive bolezni.

 V paliativni obravnavi je zelo pomemben enakopraven in aktiven odnos z bolnikom in njegovimi bližnjimi, ki zagotavlja, da bolnikove vrednote in želje vodijo klinične odločitve.

 

Tudi v Domu Petra Uzarja se zavedamo, da moramo storiti še dodaten korak bližje našim stanovalcem, zato se v okviru projektne skupine o paliativni oskrbi, v kateri sodelujejo člani različnih strok, dogovarjamo, kako v bližnji prihodnosti vpeljati celostno paliativno obravnavo v naš Dom.

V 2014 so se udeležili izobraževanja o celostni paliativni obravnavi v domu domski zdravnik dr. Lavtižar, vodja tima g. Rudi Sluga, medicinska sestra ga. Jana Pavlin in socialna delavka ga. Alenka Javornik. Pridobljeno znanje širimo v kolektivu znotraj projektne skupine, kjer se v mesečnih srečanjih pogovarjamo o paliativni obravnavi in vprašanjih iz vsakdanjika; dilemah in vprašanjih zaposlenih, pomoči stanovalcem in opore svojcem. Na povabilo direktorice se je pridružila delovni skupini na srečanju tudi dr. Lopuh, v mesecu marcu pa sledi srečanje z negovalnim osebjem.

 

Več informacij na

http://www.paliativnaoskrba.si/paliativna-oskrba.html