Skoči do osrednje vsebine
04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

Kakovost

Projekt E-Qalin

 

V mesecu oktobru 2015 smo v domu pričeli s presojo naših procesov in postopkov delamo E-Qalinu, certifikatu kakovosti, ki so ga pridobili že nekateri domovi doma in v tujini. Postopek pridobitve certifikata kakovosti traja vsaj 3 leta – v tem času skupine, sestavljene iz zaposlenih, pregledajo protokole dela in predlagajo spremembe, s pomočjo katerih bi lahko storitve v domu izboljšali. Smo prvi dom starejših na Gorenjskem, ki vpeljuje ta certifikat kakovosti, ki je bil sestavljen ravno za domove starejših in njim prilagojen. Osnovni namen certifikata  je ustvariti kulturo, ki je naravnana na uporabnika.

Certifikat kakovosti ni sam sebi namen, saj pomeni, da sami kritično pogledamo na naše procese in poskušamo vpeljati takšne postopke dela, s katerimi bomo povečali zadovoljstvo stanovalcev in prilagoditev procesov v domu po eni strani za zadovoljstvo stanovalcev, in po drugi strani za zadovoljstvo in razvoj zaposlenih.

Kakovost storitev v domski oskrbi starejših se mora kontinuirano razvijati, saj se spreminjajo potrebe in pričakovanja novih generacij, ki prihajajo v domove. To je nujno tudi zaradi splošnih družbenih sprememb.

Model E-Qalin so razvili v letih 2004-2007 v Nemčiji, Avstriji in Sloveniji in ga od prvotne uvedbe tudi poenostavili – dokumentacijo je v določeni meri zamenjal računalniški program kot opora E-Qalinu.

Model E-Qalin pokaže tako to, kar je uspešno in smiselno, kot tudi, kaj je potrebno spremeniti. Pri tem zaposleni skupaj s predstavnikom stanovalcev in svojcev sam določi, kaj želi spremeniti in v kakšnem časovnem okviru.

E-Qalin je sistem upravljanja kakovosti za domove za starejše, njegov namen pa je dostojanstveno in spoštljivo:

druženje, staranje, delo in umiranje

E-Qalin po izkušnjah domov, ki so po 3 letih pridobili certifikat E-Qalin:

  • Krepi informiranost in povratne informacije
  • Krepi zaupanje
  • Prispeva k oblikovanju kulture sodelovanja
  • Omogoča delovnim področjem, da se vidijo kot del celote
  • Preprečuje nejasnosti, ki bi lahko povzročile konflikte

 

Udeležena so vsa delovna področja doma in uporabniki storitev.

Analiza struktur in procesov ter rezultatov poteka od spodaj navzgor, kar pomeni, da ideje za spremembe kreirajo zaposleni, pa tudi stanovalci. Vsem zaposlenim v domu je v interesu spoštovati želje stanovalcev in ustvariti dober odnos tako z uporabniki (stanovalci in uporabniki dnevnega centra in pomoči na domu) in z njihovimi svojci. Zavedamo se, da smo vsi odgovorni za negovanje spoštljivega odnosa.