04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

Poslovna vizitka

Ustanovitelj: Republika Slovenija
Ime doma: DOM PETRA UZARJA TRŽIČ
Sedež doma: Ročevnica 58, 4290 TRŽIČ
Davčna številka: SI71142649
Transakcijski račun: 01100-6030269261
Telefonska številka: 04 / 598 03 00
Faks: 04 / 598 03 28

Kje nas najdete?

Kontaktne osebe

RECEPCIJA
Telefon: 04 598 03 00

TAJNIŠTVO
Polona Perko Jarkovič
GSM: 051 363 611
E-mail: polona.perko.jarkovic@dputrzic.si

ZAPOSLOVANJE
E-mail: zaposlitev@dputrzic.si

DIREKTOR – v.d direktorja
asist. Urban Bole, mag. zdr. nege
E-mail: urban.bole@dputrzic.si

NAMESTNICA DIREKTORJA ZA PODROČJE ZNO
Petra Valjavec, dipl. med. sestra
GSM: 030 600 162
E-mail: petra.valjavec@dputrzic.si

SVETOVALKA V ZDRAVSTVENI NEGI
Alma Košec, dipl. med. sestra
GSM: 030 484 202
E-mail: alma.kosec@dputrzic.si

TIMSKE SESTRE
ENOTA VIJOLICA, SPOMINČICA in DETELJICA:
Lara Romih
GSM: 030 478 209
E-mail: lara.romih@dpu-trzic.si

ENOTA MURKA IN AVRIKELJ:
Antonija Šimić
GSM: 030 600 164
E-mail: antonija.simic@dpu-trzic.si

ENOTA PLANIKA IN AVRIKELJ:
Simona Žen
GSM: 030 600 161
E-mail: simona.zen@dpu-trzic.si

AMBULANTA
Stroj Damjana, medicinska sestra
Telefon: 04 598 03 20 ali GSM: 051 363 615
E-mail: ambulanta@dputrzic.si

SOCIALNA DELAVKA
Maja Rant, univ. dipl. soc. delavka
Telefon: 04 598 03 18 ali GSM: 051 337 818
E-mail: maja.rant@dputrzic.si

VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE
Nataša Meglič, univ. dipl. ekonomistka
Telefon: 04 598 03 12
E-mail: natasa.meglic@dputrzic.si

KADROVSKA PISARNA
Romana Ulčar, mag. prav.
Telefon: 04 598 03 11
E-mail: romana.ulcar@dputrzic.si

VODJA PREHRANE
Matic Mohorč
Telefon: 04 598 03 26
E-mail: matic.mohorc@dputrzic.si

POMOČ NA DOMU IN RAZVOZ KOSIL
Maja Olip, mag. soc. del.
GSM: 030 600 166 (od 11:00-15:00)
E-mail: maja.olip@dputrzic.si

STROKOVNA VODJA PROJEKTA
pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in menedž. v zdr.
GSM: 030 600 160
E-mail: bojana.hocevar.posavec@dputrzic.si