04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

Zaposlitev

 

Objavljena prosta delovna mesta:

 • DIREKTOR DOMA PETRA UZARJA – M/Ž

  zaposlitev za določen čas 5 let (trajanje mandata)
  izobrazba: Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu.

  Od kandidata/ke se pričakuje, da ima organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda in smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.

  polni delovni čas

  K pisni prijavi morajo kandidati priložiti:

  • življenjepis,
  • potrdilo o stopnji in vrsti izobrazbe,
  • potrdilo o delovnih izkušnjah,
  • potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva,
  • dokazilo, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izdaja Ministrstvo za pravosodje RS),
  • izjavo, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, zaradi kaznivega dejanja iz prejšnjega odstavka (izdaja pristojno sodišče),

  ter program in vizijo dela zavoda.

  Kandidat/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 15 dni po njegovi objavi (to je do 26. 2. 2021). Svet zavoda prepozno prispelih ali nepopolnih vlog ali vlog, ki ne bodo posredovane priporočeno po pošti, ne bo obravnaval.

  Pisne prijave z vsemi dokazili naj kandidati priporočeno po pošti pošljejo na naslov: Svet zavoda Doma Petra Uzarja, Ročevnica 58, 4290 Tržič, ali po elektronski pošti na naslov »info@dputrzic.si«, z oznako »Za razpis direktorja/ice«, s pripisom »Ne odpiraj«.

  PREBERI VEČ

  ROK PRIJAVE:  26. 2. 2021

  ŠTEVILKA PRIJAVE: NZ62775
  Prijava: info@dputrzic.si

  ____________________________________________________________________________

 • MEDICINSKA SESTRA – VODJA TIMA – M/Ž

  zaposlitev za določen čas do 30. 6. 2022
  izobrazba:  VI ali VII, smer: zdravstvena nega

  polni delovni čas, večizmensko delo, poskusna doba: 3 mesece

  Opis del in nalog:

  zaposlitev za polni delovni čas, od tega:

  1) 20 ur /teden zaposlitev na projektu kot koordinator integrirane oskrbe. naloge: priprava in izvedba osebnega izvedbenega načrta, spremljanje, vrednotenje in ukrepanje ob spremembah glede na potrebe uporabnika, planiranje, izvajanje, nadziranje, vrednotenje in statistično spremljanje, poročanje o izvajanju aktivnosti in storitev ter podajanje predlogov, nadzor opravljanja in evidentiranja storitev ter poročanje znotraj projekta, terensko delo – izvajanje vseh prvih, rednih in izrednih obiskov pri vključenih uporabnikih glede na potrebe uporabnika in zahteve projekta, izvajanje zdravstvene nege, oskrbe in medicinske pomoči pri uporabnikih, sodelovanje z upravičenci, koordinatorji storitev in drugimi, ki so potrebni za zagotavljanje storitev integrirane oskrbe, izvajanje nadzora nad kakovostjo in storitev glede na potrebe vključenih in zahteve projekta, obveščanje vodij o spremembah v potrebah oziroma stanju upravičenca, itd.

  2) 20 ur /teden zaposlitev kot medicinska sestra vodja tima v domu. naloge: vodenje, organiziranje, izvajanje in nadzor dela, izvajanje zahtevnejše nege in medicinske pomoči uporabnikom, vodenje dokumentacije, svetovanje na področju zdravja, izvajanje strokovne zdravstvene nege in nadzora, samostojno zdravstveno ukrepanje v okviru svoje strokovne usposobljenosti, organiziranje, vodenje in nadzor dela zdravstvenih tehnikov in bolničarjev, itd.

  Ostale zahteve: vpis v register zdravstvene nege, veljavna licenca.  Sposobnost vodenja, organizacija dela, komunikativnost, prijaznost, čustvena stabilnost.

  20 ur / teden: delo medicinska sestra – vodja tima na projektu Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

  20 ur / teden: delo v Domu kot medicinska sestra – vodja tima.

  PREBERI VEČ

  ROK PRIJAVE:  8. 3. 2021 (ponovljen razpis)

  ŠTEVILKA PRIJAVE: NY35272
  Prijava: zaposlitev@dputrzic.si

 

____________________________________________________________________________

 • DELOVNI TERAPEVT – M/Ž

zaposlitev za določen čas do 30. 6. 2022
izobrazba: visokošolska 1. stopnje, smer: delovna terapija

polni delovni čas, večizmensko delo, poskusna doba: 3 mesece

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Opis del in nalog:

Zaposlitev na projektu Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ANALIZE OBSTOJEČEGA STANJA,OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE STANJA UPORABNIKA, EVIDENTIRANJE IN STATISTIČNO SPREMLJANJE TER POROČANJE, SVETOVANJE PRI UPORABNIKIH, SVETOVANJE, KOORDINIRANJE IN UČENJE IZVAJALCEV NEFORMALNE OSKRBE, PREVENTIVA, SVETOVANJE IN KREPITEV UPORABNIKA, KREPITEV ZDRAVJA IN ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA, PODPORA OSEBAM Z DEMENCO IN NJIHOVIM SVOJCEM ITD.

Ostale zahteve: natančnost, zanesljivost, prijaznost, zaželeno znanje psihologije in gerontologije.
Delo je deloma terensko.

PREBERI VEČ

ROK PRIJAVE:  4. 3. 2021

ŠTEVILKA PRIJAVE: NZ90023
Prijava: zaposlitev@dputrzic.si

___________________________________________________

 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – M/Ž

  zaposlitev za določen čas do 30. 6. 2022 (nadomeščanje začasno odsotnega delavca)
  izobrazba: srednja strokovna šola, smer: zdravstvena nega

  polni delovni čas, večizmensko delo, poskusna doba: 2 meseca

  Opis del in nalog: izvajanje najzahtevnejše zdravstvene nege, oskrbe in varstva uporabnikov, nudenje medicinske pomoči, priprava in delitev predpisane terapije in urejanje pripomočkov, izvajanje del in nalog na oddelku, vodenje dokumentacije, izvajanje del in nalog skladno z delovnim planom, izvajanje zdravstvene nege po navodilih zdravnika, vodje zdravstvene nege in diplomirane medicinske sestre.

  Ostale zahteve: vpis v register zdravstvene nege in opravljen strokovni izpit

  PREBERI VEČ

  ROK PRIJAVE: (ponovljen razpis)

  ŠTEVILKA PRIJAVE: NX77498
  Prijava: zaposlitev@dputrzic.si

  __________________________________________________________________________

 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – M/Ž

  zaposlitev za nedoločen čas
  izobrazba: srednja strokovna šola, smer: zdravstvena nega

  polni delovni čas, večizmensko delo, poskusna doba: 2 meseca

  Opis del in nalog: izvajanje najzahtevnejše zdravstvene nege, oskrbe in varstva uporabnikov, nudenje medicinske pomoči, priprava in delitev predpisane terapije in urejanje pripomočkov, izvajanje del in nalog na oddelku, vodenje dokumentacije, izvajanje del in nalog skladno z delovnim planom, izvajanje zdravstvene nege po navodilih zdravnika, vodje zdravstvene nege in diplomirane medicinske sestre.

  Ostale zahteve: vpis v register zdravstvene nege in opravljen strokovni izpit

  PREBERI VEČ

  ROK PRIJAVE: 20. 2. 2021 (ponovljen razpis)

  ŠTEVILKA PRIJAVE: NY34752
  Prijava: zaposlitev@dputrzic.si

  ________________________________________________________________________

 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – M/Ž 

  zaposlitev za nedoločen čas: ENOTA NAKLO

  izobrazba: srednja strokovna šola, smer: zdravstvena nega

  polni delovni čas, večizmensko delo, poskusna doba: 2 meseca

  Opis del in nalog: izvajanje najzahtevnejše zdravstvene nege, oskrbe in varstva uporabnikov, nudenje medicinske pomoči, priprava in delitev predpisane terapije in urejanje pripomočkov, izvajanje del in nalog na oddelku, vodenje dokumentacije, izvajanje del in nalog skladno z delovnim planom, izvajanje zdravstvene nege po navodilih zdravnika, vodje zdravstvene nege in diplomirane medicinske sestre.

  Ostale zahteve: vpis v register zdravstvene nege in opravljen strokovni izpit

  PREBERI VEČ

  ROK PRIJAVE:

  ŠTEVILKA PRIJAVE: NY62750
  Prijava: zaposlitev@dputrzic.si

  ______________________________________________________________________

 • BOLNIČAR NEGOVALEC NEGA III IN IV – M/Ž

  zaposlitev za nedoločen čas: ENOTA NAKLO
  izobrazba: srednja poklicna šola – smer: bolničar, negovalec

  polni delovni čas, večizmensko delo, poskusna doba: 1 mesec

  Opis del in nalog: pomoč pri zahtevni zdravstveni negi in oskrbi stanovalca, pomoč pri premikanju, opazovanje stanovalcev, zahtevna dela s področja osebne nege, pomoč pri umivanju stanovalcev, zadovoljevanje potreb stanovalcev (umivanje, nega)

  Ostale zahteve: vpis v register in opravljen strokovni izpit

  PREBERI VEČ

  ROK PRIJAVE: 20. 2. 2021

  ŠTEVILKA PRIJAVE: NY62807
  Prijava: zaposlitev@dputrzic.si

  ____________________________________________________________________

 • SOCIALNA  OSKRBOVALKA – M/Ž

  zaposlitev za nedoločen čas
  IV. stopnja izobrazbe – srednja poklicna šola, smer: bolničar, negovalec, socialni oskrbovalec

  polni delovni čas, dvoizmensko, sobote, nedelje, prazniki

  Opis del in nalog: pomoč pri varstvu in oskrbi uporabnikov, pomoč pri premikanju v prostoru, opazovanje in spremljanje sprememb potreb upravičencev in poročanje, gospodinjska pomoč na domu upravičenca, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in ohranjanju socialnih stikov, pomoč pri vstajanju in leganju v posteljo, pomoč pri oblačenju, umivanju, prinašanje pripravljenega obroka itd.

  Ostale zahteve: prijaznost, strpnost, komunikativnost, NPK, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE

  ROK PRIJAVE:

  ŠTEVILKA PRIJAVE:
  Prijava: zaposlitev@dputrzic.si

  __________________________________________________________________________